Tag Archives: monitoare

Echipamente și aparatură medicală la Spitalul Municipal de Urgență Roman

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului – Programului Operational Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara9, ,,Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19,, , Obiectivul specific 9.1 ,,Cresterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19,, , prin dotarea Spitalului Municipal